Consiglio Regionale

sig. KOCIJANCIC IGOR

Legislatura IX
KOCIJANCIC IGOR

1 Luglio 2003

5 Maggio 2008

Dipendente pubblico

7 Ottobre 1962

TRIESTE (TS)

TRIESTE (TS)

Trieste

Rifondazione Comunista - Sinistra Europea/Stranka Komunisticne Prenove - Evropska Levica

Eletto nella circoscrizione di Trieste.

Nato il 7 ottobre 1962 a Trieste, ivi residente, coniugato, due figli. Maturitŕ magistrale. Successivamente ha frequentato la facoltŕ di Sport ed Educazione fisica presso l’Universitŕ di Lubiana. Lingue conosciute: sloveno (madrelingua), italiana, russo e serbo-croato. Iscritto al Partito della Rifondazione Comunista dalla sua costituzione ed attualmente Segretario provinciale. Consigliere comunale e capogruppo di Rifondazione Comunista al Comune di Trieste fino al settembre 2003. Capogruppo di Rifondazione Comunista in Consiglio regionale. Campi d’interesse: problemi locali con particolare riguardo alla funzione degli enti locali, politica in generale con particolare riguardo ai problemi internazionali. Sport, in particolare il basket.

Eletto Canciani, in data 31 marzo 2006 gli č restituito il cognome nella forma originaria KOCIJANČIČ.

Izvoljen v tržaškem okrožju.

Rojen 7. oktobra 1962 v Trstu, kjer tudi prebiva. Oženjen in oče dveh otrok. Maturiral na učiteljišču. Obiskoval je Fakulteto za telesno kulturo v Ljubljani. Obvlada slovenščino (materin jezik), italijanscščino, ruščino in srbo-hrvaščino. Clan Stranke Komunistične Prenove od njene ustanovitve in trenutno pokrajinski tajnik. Do septembra 2003 občinski svetovalec in načelnik svetovalske skupine v Občini Trst. Načelnik svetovalske skupine v deželnem svetu. Interesna področja: krajevna vprašanja s posebnim ozirom na dejavnost krajevnih ustanov, politika v splošnem pogledu s posebnim ozirom na mednarodna prašanja. Šport, posebno košarka.

Izvoljen še kot Canciani, 31. marca 2006 je dosegel ponovno vzpostavitev priimka v izvirni obliki KOCIJANČIČ.


PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - Presidente

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA

Attività

  • Mozioni:  9
  • Interpellanze:  11
  • Interrogazioni a risposta orale:  25
  • Interrogazioni a risposta immediata:  7